Dotyczą całościowej metody rehabilitacji, w której to działania usprawniające obejmują pacjenta kompleksowo. Dlatego metoda PNF ćwiczenia dedykuje chorym w ujęciu globalnym. Stąd fizjoterapeuta najpierw dokładnie analizuje problem, a następnie dopasowuje program rehabilitacyjny i ćwiczenia PNF w nim ujęte, do potrzeb pacjenta. Według koncepcji, badanie i terapia stanowią nierozerwalną całość w procesie terapeutycznym. Terapeuta PNF proponując ćwiczenia opiera się w głównej mierze na obszarach motorycznych chorego, które są w danym momencie nieuszkodzone i najsprawniejsze. Następnie już podczas samego ćwiczenia metodą PNF wykorzystywany jest mechanizm tak zwanego ‘promieniowania’, czyli przenoszenia siły z mocniejszych i sprawniejszych grup mięśni na słabsze obszary. Dzięki takiemu podejściu  silne i zdrowe obszary ciała aktywizują motorykę w słabszych regionach.