Twórcami koncepcji IBITA Bobath byli doktor Berta i Karel Bobath Czesi mieszkający w Londynie. Opracowali oni metodę o charakterze neurorozwojowym, a bazą do jej stosowania jest doskonała znajomość  rozwoju  neurofizjologicznego  człowieka.

Metoda stosowana jest u pacjentów po udarach mózgu, stłuczeniach pnia mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, SM i Parkinsonie.

Koncepcja Bobath mówi o podejściu nastawionym na rozwiązywanie problemu w celu oceny i terapii osób z zaburzeniami funkcji, ruchu oraz kontroli posturalnej spowodowanymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Ogólnym celem jest osiągnięcie możliwie maksymalnych prawidłowych funkcji w obrębie ograniczeń wynikających z uszkodzenia.