Metoda FDM (Fisical Distortion Model) jest podejściem anatomicznym. Jest rozważana jako składająca się z sześciu specyficznych patologicznych zmian w tkance łącznej.  Pozwala na użycie specyficznych technik manualnych w celu leczenia schorzeń mięśniowo – szkieletowych. Oferuje alternatywne teorie dla różnych okoliczności i otwiera nowe możliwości leczenia. Skuteczna zarówno w stanach ostrych jak również przewlekłych.