Terapia Manualna Holistyczna (TMH) ton zintegrowany system leczenia dolegliwości narządu ruchu, które nie mają podłoża organicznego (tj. nowotwór, złamanie, gruźlica kości), a przyczyną bólu są zaburzenia czynności narządu ruchu.

Polega na leczeniu kręgosłupa i stawów obwodowych jak również tkanek miękkich mięśni, więzadeł i powięzi. Dużą uwagę przykłada się do szczegółowego wywiadu, który dostarcza terapeucie ważnych informacji dotyczących drogi choroby danej osoby. Poprzez wywiad jesteśmy w stanie wyróżnić te tkanki, które spowodowały objawy.