Trening funkcjonalny to rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wzmocnienie mięśni. Polega na nauczeniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach. Trening funkcjonalny  wzmacnia całe ciało, ale nie powoduje widocznej rozbudowy mięśni, natomiast zmniejsza ryzyko urazów podczas wykonywania codziennych czynności i pozwala nam poruszać się pewniej i wydajniej. Bardzo ważna zaletą tej formy ćwiczeń jest wzmacnianie mięśni głębokich.